Program

3-12 oktober

Chagim

Lund

Även i år håller vi Rosh haShana och Jom Kippur i Lund. Närmare information kring evenemanget kommer när det närmar sig.