Program

!שלום עליכם

19 augusti

kl 15-18

Kick-off

Lund

Picnic & barbecue med allsång mm.

Läs mer

Anmäl dig via info@jcl.se

9-19 september

Chagim

Lund

Även i år håller vi Rosh haShana och Jom Kippur i Lund. Närmare information kring evenemanget kommer när det närmar sig.

SAVE THE DATES!

Fred vare med dig!