Program

Välkommen till Judiska Centret i Lund

JCL har tillfälligt ställt in all sin fysiska verksamhet pga coronakrisen. Vi planerar dock för fullt för evenemang on line och förhoppningsvis fysiska möten senare i år. Tack för er förståelse!

Efter corona

Picnic i det gröna

Lund

Picnic & barbecue för att fira den nyvunna friheten. Plats och tid bestäms senare.

Anmäl dig via info@jcl.se

18-20 september

Rosh haShana

27-28 september

Jom Kippur