Program

!שלום עליכם

Välkommen till Judiska centret i Lund Du har kommit till Judiska centret i Lund. Vill du läsa mer om vårt pågående program gå in på fliken Program. Välkommen!

25-26 februari

Purim

Pirum firas världen över i åminnelse om judarnas räddning i gamla Persien. Huruvida vi kan fira i år får vi se när det närmar sig.

senast 31 mars

Årsmöte 2021

Lund

Årsmöte 2021. Tiden för årsmötet är inte bestämt än. Kallelse kommer att skickas ut till medlemmar.

(Som medlem räknas du som betalt din avgift för 2020 fram till den sista december 2020.)

Endast centrets medlemmar, anmälan till arsmote@jcl.se

27 mars - 4 april

Pessach