27-28 september

Jom Kippur på Zoom

Yom Kippur den 27 och 28/9. Vi återkommer med tiderna.

Kostnaden för medlemmar är 350kr för båda helgerna och 250 kr för en helg. Motsvarande för Icke medlemmar är 650 kr och 550kr.  Länken får du efter anmälan och betalning.

Anmäl dig via kontaktsidan på denna hemsida



2-10 oktober

Sukkot



11-18 december

Chanukah