Efter corona

Picnic i det gröna

Lund

Picnic & barbecue för att fira den nyvunna friheten. Plats och tid bestäms senare.

Anmäl dig via info@jcl.se18-20 september

Rosh haShana


27-28 september

Jom Kippur2-10 oktober

Sukkot11-18 december

Chanukah